03.04.2017
Travys ABe 4/12 3005-3033-3006, Valeyres-sous-Montagny